Vyjádření k prvním dnům ve vedení města:


20. 5. 2024 - bouřlivé datum a následujících 14 dní, kdy jsme se rozhodli mlčet a nereagovat na nepravdy a polopravdy vypouštěné na sociální sítě hnutím SNK HOme a jeho příznivci. Sledovali pouze jsme „jednání, které povede ke zklidnění a opětovné stabilizaci fungování města“ (zdroj FB Klára Čápová, starostka Hostivice).


Celé jednání současné opozice mělo velmi jednoduchý cíl, vyprovokovat rozkol v současné koalici verbálními ataky na nového starostu města a radní vyjma radních za Středočechy. Výsledek, nepovedlo se… Celá rada města má stále stejnou podporu jako v době svého vzniku. Naopak, práce, kterou se za těch prvních 14 dní podařilo udělat, toto spojení ještě více upevnila, protože se ukazuje, že změna ve vedení města byla nejen potřebná, ale nutná.

Ukazuje se, že líbivé reporty se spoustou fotografií oslavující skvělou současnost a věštící zářnou budoucnost města, příliš nereflektovaly skutečnost a budoucnost, která je před námi.

Budeme se současné opozice ptát, proč se utrácely prostředky za nepotřebné studie, proč jsou zanedbané a neprovedené opravy na budově ZŠ, proč je situace na ČOV v podstatě havarijní (nepochopitelné čekání s výměnou membrán, kdy jsme nejenom ve stavu hrozící havárie, ale i ve stavu, kdy tato akce je a bude o milióny korun náročnější), a na další a další věci, které se v reportech někde ztratily. 

Nelehká ekonomická situace, která nás čeká, se už nyní ukazuje v propadu příjmů města z rozpočtového určení daní, a to ještě nemáme k dispozici analýzu příjmů z nově nastavené daně z nemovitosti. Ve světle těchto skutečností je potřeba poděkovat za předvídavost místostarosty P. Šanovce, kdy díky jeho práci byly ve smlouvách s MS Hostivická (PREX) stanoveny kompenzace, které v tomto týdnu dorazily na účet města. Je třeba zmínit, že pokud by prošel návrh SNK HOme, mělo by město místo peněz pouze nebytové prostory vyžadující další investice. 

Na vytvoření příjmů města nezávislých na příjmech daňových se nepracovalo vůbec, a tak jsme moc zvědaví na návrhy SNK HOme, jak chtěli financovat např. nutné úpravy a rozšiřování ČOV vyplývající z legislativy, která letos vstoupí v platnost a jejichž finanční náročnost bude v horizontu 10 let v řádech nižších stovek milionů. 

Tak trochu tušíme, že v nejbližší době zazní populistický návrh na snížení koeficientu daně z nemovitosti a budeme se ptát, jak bude případný další výpadek příjmů kompenzován. Ekonomové z řad SNK HOme budou jistě připraveni občanům odpovědět. 

Perličkou je pak příprava panelů pro veřejné projednání ÚP, kdy kompletní přípravu vč. osobního dodání podkladů do tiskárny, kontrolu hotových panelů a jejich instalaci si vzala na starost bývalá starostka Klára Čápová a přesto byl ten nejdůležitější panel osazen tiskem vadného ÚP, ale fotografie z instalace na náměstí v reportu samozřejmě nechyběly, stejně tak nechyběly obrázky z dětského dne v Sokolovně. Škoda, že bývalá starostka nedorazila na pomoc hasičům s pytlováním písku pří pátečním řešení krizové situace na Jenečském potoku i když chápeme, že tyto obrázky by nevypadaly tak dobře. 

Na místě jsme dokonce zjistili, že nedostatky vyplývající z platného povodňového plánu nikdo z bývalého vedení města neřešil, tedy i toto musíme nyní napravovat. Té práce nás čeká opravdu hodně, takže jsme se rozhodli „méně fotek a sebechvály na FB, ale více práce“ 

Stojí před námi i další výzvy - např. po prvním ročníku participativního rozpočtu, jeho odškrtnutí v programovém prohlášení SNK HOme a odprezentování, se zadrhnul jeho druhý ročník. Namísto toho, aby se návrhy sbíraly v dubnu, jako v minulém roce, tak v současné chvíli intenzivně řešíme, jak další ročník ještě v letošním roce zrealizovat. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem pracovníkům úřadu za to, jak zvládli náročnou situaci posledních týdnů, a také hlavně za to, že jenom díky jejich práci je na co navazovat!