Nejsme novým politickým hnutí a máme svou historii.


 

Proč nejsme vidět?

Práce opozice je soustředěna na zasedání zastupitelstva, která jsou však dlouhá a pro diváka nepříliš zábavná. Na městských akcích nás pak nenajdete v reprezentaci města, ale mezi sebou.

Svou zastupitelskou funkci děláme ve volném čase, který namísto vlastní propagaci věnujeme práci pro město. Naše práce pakl není jen o odsedění si zasedání, ale i o nastudování podkladů, zjišťování dodatečných informací, ale i o prodiskutování městských záležitostí mezi sebou a z různých úhlů pohledu při hledání optimálních řešení.

Sociální sítě jsou dnes silným nástrojem propagace, ale kvalita jejich sdělení odpovídá věnovanému času. A právě tam přichází volba mezi uplatněním času pro město anebo pro sebe. U nás to vyhrálo město.

To ale neznamená, že v případě úspěchu bychom zanevřeli na komunikaci s občany. Jenom bychom již věnovali svůj pracovní čas městu a v jeho rámci hledali prostor pro sdělení potřebného občanům. No a ve volném čase bychom se mohli i pustit do vlastní propagace. Tedy, pokud by to zase nevyhrálo město, pro které bychom hledali nové nápady.


Historické okénko

Historii nezměníme a spojení s MUDr. Rathem rovněž ne. Ani se nevyhneme mediálnímu dědictví v internetové historii z dob zakládání politického hnutí. Dnes jsou Středočeši jiným hnutím než v roce 2012 a s MUDr. Rathem již nejsou spojeni. Ostatně MUDr. Rath v komunálních volbách roku 2018 kandidoval za vlastní subjekt. O MUDr. Rathovi ale už bylo napsáno mnohé a ani není smyslem tohoto textu jeho skutky hodnotit.

Z hnutí kandidujícího do krajských voleb se stalo ryze hostivické hnutí soustředící svou energii na naše město. Členská základna se rovněž stala dominantně hostivickou. Nemůžeme ale říct, že jsme novým hnutím, jen jsme učinili kroky vpřed. Historii bereme jako svou součást, prostor pro ponaučení a základ pro rozvoj.

Jsme Vašimi přáteli, známými a sousedy. Jsme zastánci hodnot, které tvoří naše město, naši Hostivici*.

 

* Tu?! Ty?! V oficiálních textech se držíme ustáleného ženského tvaru, ale jinak od nás uslyšíte obojí, obvykle podle toho, jaká je rodinná tradice.