Nerezignovali jsme pro neúspěch, byli jsme aktivní opozicí.

Kontrolovali jsme, zda je plněno, co bylo slíbeno.

Z výsledku voleb jsme se poučili a zlepšili se.


2019

Zasadili jsme se o vyloučení politiky z městských akcí.

Podporovali jsme jen akce, které byly pro město rozumné, a nejen bombastické a příliš drahé, jako třeba kluziště na Husově náměstí.

Vše se nepovedlo, tak jak mělo, nedosáhli jsme toho, aby report o nutnosti třetí uvolněné funkce byl vždy v září, abychom jej měli i za poslední rok.

Stejně tak se nám nepodařilo přesvědčit dostatek zastupitelů, že téměř milion na radního ročně bychom mohli využít lépe.


2020

Povedlo se nám zabránit poškození města – pro město jsme získali byty namísto ateliérů, k přemístění záchranky do Sokolovny jsme upozornili na kritický nedostatek v územním plánu, zamezili jsme nákupu nevyužitelného objektu na Pískách.

V době vrcholící covidové pandemie jsme přišli s nápadem na umožnění on-line dotazů občanů.

Prosadili jsme, aby uvolněný radní na každém zasedání podával zprávu o postupu prací na územním plánu.

Záměr svazkové školy s Chýní jsme s ohledem na výhled snahy o získání dotace důsledně sledovali, abychom měli vše v pořádku.


2021

Svolali jsme mimořádné zasedání k územnímu plánu, abychom dostáli svému slibu z minulých let, že územní plán bude projednán veřejně nad rámec zákona.

Přitáhli jsme uzdu projektování bez podmínek v územním plánu nebo souhlasu vlastníků pozemků, na nichž mělo být projektováno.

Na základě podnětu hostivického občana jsme iniciovali důslednou kontrolu projektu kanalizace velkého developerského projektu a trvali na znaleckém posouzení projektu, které odhalilo jeho nedostatky a vedlo k úpravě projektu.

Setrvali jsme na tom, že politika na městské slavnosti nepatří, a proto se vymezili proti prezentaci volebních stran na městských slavnostech.


2022

Nebáli jsme se důsledné kontroly a omezení projektů, které byly jen líbivým rozhazováním finančních prostředků před volbami. Finanční prostředky města jsou tu pro vylepšení města, ne naší popularity.

Zastávali jsme se občanů a v případech, kdy se vedení města nemělo k řešení jejich záležitostí a chtělo je přejít, jsme občanům pomohli s projednáním jejich věcí.