Není nám jedno, že je chaos na radnici!

Městský úřad je páteří města, která má odolat politickým změnám. Aby správa města a jeho investic mohla pokračovat i po volbách, musí městský úřad mít dostatek úředníků spravujících jeho agendy. Úředníky nemá nahrazovat politik bez náležité odborné způsobilosti.


Cíl : Městský úřad má obyvatelům pomáhat a město udržet v chodu. Zasadíme se o to, aby jeho chod odolal politickým změnám a zároveň budeme usilovat o rozšíření vyřizované agendy na Městském úřadě.

Není nám jedno, že máme rozvrácenou školu!

Investice do vzdělání je investicí do budoucnosti, a proto má být kvalitní. Při nezbytném rozšiřování školních kapacit nesmíme zapomínat na stabilitu již existujících škol.

Cíl : Chceme, aby naše školy byly obsazeny odbornými pracovníky, preferujeme rozšíření kapacity stávající základní školy, zavedení dopravy dětí do školy školním autobusem a zlepšení úrovně stravování.


Problémy technických služeb nám nejsou jedno!

Chceme kvalitní a udržitelné městské služby. Budeme usilovat o to, aby dopady zdražování byly do městských služeb rozloženy a zmírnil se jejich útok na peněženky občanů. To znamená mimo jiné již dotáhnout do konce evergreen hostivické politiky, čistírnu odpadních vod, a také opět prověřit náklady technických služeb. Chceme z technických služeb vytvořit fungující městskou firmu, která občanům našeho města zajistí výhodnější např. vodné a stočné a odvoz odpadu. Chceme takové technické služby, které se z neprůhledné společnosti změní na společnost opravdu sloužící městu a jeho občanům.

Cíl : Budeme prosazovat zajištění alternativního zdroje vody pro město, tak abychom šetřili náklady občanů, zaměříme se na úspory energie na úrovni města, tak abychom uspořenými a vygenerovanými prostředky zajistili občanům našeho města nižší životní náklady.

Politika do kultury nepatří, není nám to jedno!

Kulturní a sportovní akce jsou naším místním pokladem, a proto nemají být zapleveleny politikou. Nezměníme proto svůj postoj, že budou apolitické, a nezneužijeme je ke své propagaci za peníze občanů. Péče o náš poklad patří mezi naše priority a chceme si jej udržet i v době horšího ekonomického výhledu.


Cíl : Nebudeme zneužívat kulturní akce na vlastní politickou propagaci. Budeme se starat o to, aby okruh kvalitních účastníků a účinkujících na městských akcí mohl být co nejširší.

Pomoc rodinám a péče o naše nejmenší nám není jedno!

Kapacitu mateřských školek důsledně sledujeme, abychom pomohli mladým rodinám. I když se může zdát, že nedostatek místa je již historií, není tomu tak. Zejména kapacity pro dvouleté děti jsou napnuté k prasknutí, jelikož se změnil zákon a posunula se hranice předškolního vzdělávání ze 3 let na 2 roky. Vrací se tak důraz na dostatečnou kapacitu a personální obsazení.


Cíl : Chceme, aby péče o naše nejmenší měla výtečnou kvalitu a dostatečnou kapacitu, proto se zaměříme na rozšíření prostorového a personálního zabezpečení mateřských škol.

Možnosti volnočasového vyžití nám nejsou jedno!

Vyžití ve volném čase nepotřebují jen děti, ale i dospělí, a proto podporujeme činnost těch, kdo aktivity pro volný čas organizují. Zároveň ale chceme povzbudit vznik dalších aktivit, abychom měli co nejpestřejší nabídku, a tak kromě větší propagace stávajícího programu chceme i pomoci s rozjezdem novým projektů, ať již spolkových nebo komunitních.

Cíl : Chceme rozšiřovat kulturní vyžití v našem městě, abychom za kvalitním programem nemuseli cestovat. Důležitý bod je systematická podpora nových nápadů, spolkového a komunitního života, tedy aktivních lidí, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas druhým lidem.

Není nám jedno, že zeleň ustupuje betonu!

Kouzlo našeho města je ve vysokém podílu zeleně, a proto bychom jej v co největší míře rádi zachovali. Pro zachování rovnováhy chceme, aby se omezila výstavba komplexů bytových domů s betonovými náměstíčky. Rádi bychom pokračovali v tom, co bylo rozjeté a fungovalo a dokončili opravy ulic a chodníků. Do budoucna bychom pak rádi posílili dopravní obslužnost města propojeným systémem cyklostezek.

Cíl : Chceme podporovat rozšiřování zeleně a dopravní obslužnost města dokončením oprav ulic a rozvážným propojením cyklostezek.

Budoucí péče o seniory nám není jedno!

Systém péče o zdraví a ve stáří musí být jistotou. Ve výhledech města je potřeba reagovat na všechny potřeby občanů, a proto je nejvyšší čas začít přípravu na stavbu domova důchodců. Městu ale chybí i denní stacionář a je tak na čase začít s úvahami o jeho vybudování. Stejně tak musíme hledat a využívat možnosti, jak rozšířit zdravotní služby, a to jak v rozmanitosti, tak v kapacitách pro hostivické občany.

Cíl : Chceme rozšířit kapacitu zdravotních služeb, rozšířit kapacity péče ve stáří a podpořit vznik denního stacionáře pro seniory, abychom nabídli důstojný a aktivní život starším spoluobčanům.